Loading...
HOE WE DAT DOEN 2017-09-29T15:09:27+00:00

Zo werkt NXTbizz

Transparant, gestructureerd en down to earth. In drie woorden is dat de aanpak van NXTbizz. Wát we doen, is per start-up verschillend. De ene start-up is verder in zijn ontwikkeling dan de andere. En onderneming A heeft weer behoefte aan een ander soort begeleiding als onderneming B. Grofweg blijft onze aanpak vergelijkbaar, gericht op de persoon (of de personen), het product en het proces.

Een startscan maakt duidelijk waar het bedrijf – of het idee – nu staat. We analyseren niet alleen de commerciële potentie van een idee of de toegevoegde waarde ten opzichte van andere producten, maar we gaan verder. We kunnen al heel snel een oordeel vellen over de technische haalbaarheid. Of over mogelijkheden om het kostenefficiënt te produceren, gebaseerd op een goede kennis van de internationale maakindustrie. Ook aspecten als logistiek en distributie doorzien we snel.

Die eerste scan omvat niet alleen het nieuwe product(idee). Ook de kwaliteiten van de ondernemer en eventuele andere sleutelfiguren in de start-up brengen we in kaart.

Nulmeting als basis voor begeleiding

Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, ontstaat een betrouwbare nulmeting. Vanaf daar gaan we aan de slag. Ervaringen uit eigen keuken delen. Verbetervoorstellen doen. Antwoorden op vragen vinden. We zijn een allround adviseur, maar ook een kritische sparringpartner die ondernemers – en investeerders – een spiegel durft voor te houden.

Eigen model

Om onze aanpak te structureren, hebben we een eigen model ontwikkeld. Dat model in het kort: ondernemingen maken verschillende ontwikkelingen door met hun product, hun mensen en hun processen. Alleen als die fasen synchroon lopen, kan een start-up zich in volle vaart ontwikkelen. Het model zoekt de samenhang tussen die drie factoren. En legt bloot waar support het meest gewenst is. Daarmee is het NXTBizz-model een universele meetlat, één die voor elke start-up meerwaarde oplevert.

Ook de inzet van andere bekende modellen en technieken gaan we niet uit de weg. Van het business canvas model tot psychologische onderzoeken zoals assessments.

Enthousiast, maar vooral eerlijk

We zijn enthousiast als er reële perspectieven liggen voor een goed idee. We zeggen ook waar het op staat als een realistisch perspectief ontbreekt. Die realiteitszin is NXTBizz eigen. Omdat we de taal van een ondernemer spreken, kunnen we goed duidelijk maken wat de commerciële kansen van een product zijn. En die vraagt ook durf van een ondernemer en van een investeerder om een bedrijf compleet te laten doorlichten.