Loading...
HOME 2017-09-29T15:39:29+00:00

Maximale zekerheid over uw investering in start-ups met de drievoudige begeleiding van NXTbizz.

NXTbizz is een samenwerkingsverband van specialisten uit diverse branches. We zijn er primair om investeerders bij te staan bij hun participaties in talentvolle start-ups. Dat doen we met een drievoudige aanpak: Product, Persoon en Proces in balans brengen. Ondersteund door een uniek eigen model dat gedurende de gehele ontwikkelingsfase van de start-up continu de voortgang van deze drie aspecten monitort.

Juist dat evenwicht tussen de drie P’s is essentieel. Iets wat we weten op basis van analyses van meer en minder succesvolle start-ups en onze eigen ervaringen. Want als die balans er is, is de kans dat een start-up succesvol wordt en zich verder ontwikkelt tot scale-up vele malen groter dan de 5 à 10% die het nu is. En dat maakt ook het perspectief op een reëel rendement voor u als investeerder vele malen groter.

Wat hebben investeerders en starters aan de begeleiding van NXTbizz?

Voor investeerders

  • U krijgt een transparant beeld van de onderneming of het idee waarin u investeert, via een complete scan
  • U krijgt op tijd een beeld van de groeipotentie, zowel positief als negatief
  • U kunt uw investering beter afmeten aan de groeifase, waardoor het risico afneemt dat u er te veel geld insteekt
  • U krijgt een handvat om uw invloed op het bedrijf te versterken, door in overleg met NXTbizz realistische targets te stellen. Haalt de start-up die targets niet, dan is het aan u om te onderhandelen over het budget of het aandelenpercentage.  

 Voor starters

  • U krijgt meer zicht op de groeifasen die een onderneming doormaakt
  • U krijgt een beter beeld van de competenties die nu en vooral straks nodig zijn om de volgende fase efficiënt te doorlopen
  • U krijgt zicht op de teamcompetenties en wordt daardoor uitgedaagd om door te groeien
  • U krijgt een optimale verstandhouding met uw investeerder omdat meer zaken aan de oppervlakte komen
  • U krijgt er twee sparringpartners bij: geen hoogdravende inspirators, maar ervaren specialisten met een down to earth benadering